Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Privacybeleid

Verbroedering OBRAFO Tienen vzw, gevestigd aan Sint-Barbarastraat 3, 3300 Tienen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Sint-Barbarastraat 3, 3300 Tienen
Website: www.obrafo.be
E-mailadres: verbroedering.tienen@skynet.be
Telefoon: 0472/07.04.11

Cédric Vleminckx is de functionaris ”Gegevensbescherming” van Verbroedering OBRAFO Tienen vzw. Hij is te bereiken via een e-mail naar vebroedering.tienen@skynet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw verwerkt je persoonsgegevens door dat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken in correspondentie en telefonisch

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij maken gebruik van ”SSL-verbinding”. Dar betekent dat alle gegevens die verstuurt worden via een beveiligde internetverbinding gaan. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Tevens gebruiken wij ook een zwaarbeveiligde server (een grote computer waar de website en alle gegevens op staan) en huren wij een firma in die ons helpt en daarin gespecialiseerd is alles extra te beveiligen.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neem dan contact op via verbroedering.tienen@skynet.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw verwerkt jou persoongegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, brochures, …
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat er een mens (Cédric Vleminckx – verantwoordelijke website en communicatie) tussen zit. Alle accounts die aangemaakt worden op onze website worden handmatig gecontroleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewerken
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
• Aangemaakte accounts op de website;
worden aangemaakt per seizoen door de liefhebber zelf. Indien het lid ook lid blijft voor het volgende seizoen, kan er doorgegaan worden met het bestaande account. Alle accounts worden tegen het nieuwe seizoen aan geblokkeerd, als er een nieuwe lidkaart aangekocht wordt in het nieuwe seizoen kan het account ge-deblokkeerd worden.
• Het verzenden van de nieuwsbrief;
jouw gegevens blijven permanent bewaard in onze database. Indien je dit niet wilt kan je je uitschrijven op de nieuwsbrief (staat telkens onderaan de e-mail). Als dit je niet lukt kan je een e-mail sturen naar verbroedering.tienen@skynet.be

Delen van persoonsgegevens met derden
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw verstrekt nooit gegevens aan derden. Alle gegevens worden intern behandeld door Cédric Vleminckx (verantwoordelijke website en communicatie), en komen nooit in iemand anders zijn handen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Verbroedering OBRAFO Tienen vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen – bij het inloggen kan het bijvoorbeeld jouw wachtwoord onthouden, als je dit selecteert via ”Onthoud mij” – ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden van cookies door je internbrowser zo in te stellen dat het geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Indien je hier meer informatie over wenst kan je steeds een e-mail sturen naar verbroedering.tienen@skynet.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je niet zelf doen, maar hiervoor dien je een e-mail te sturen naar verbroedering.tienen@skynet.be, met aanvraag tot een wijziging of verwijdering van je account. Onthoud dat dit niet terug gehaald kan worden eens dit uitgevoerd is.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Hierover kunnen we dan rustig in overleg gaan en in discussie openstellen. Er moet natuurlijk wel steeds een gegronde reden zijn.
Dit bestand is ons meest recentste privacyverklaring. Wij kunnen en mogen natuurlijk altijd deze privacyverklaring wijzigingen zonder dat wij hier een voorafgaande, alsnog schriftelijke aankondiging voor moeten doen.
——————————————————————
Laatste aanpassing op 19/03/20 om 19:31,
Bestuur verbroedering Tienen

Wil je dit privacybeleid downloaden in pdf? Dat kan door op deze link te klikken: privacybeleid