Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Historiek

 • De Start

  De eerste jaren na wereldoorlog II rezen de duivenmaatschappijen als paddestoelen uit de grond.

 • 1947

  In de Tiense wijk Grimde verenigden zich eveneens aan aantal duivenliefhebbers en werd de maatschappij “Verbroedering” opgericht. De zetel van de maatschappij was gevestigd in het café “Bij de Boer” en werd later verplaatst naar “Café Dortor”, beide in de wijk Grimde. 

 • 1971

  Verhuis naar “Café Vanherbergen” in het Centrum van Tienen.

 • 1981

  Bij de sluiting van het toenmalige lokaal, na overlijden van de eigenaar, werd door het bestuur besloten alle duivenactiviteiten in eigen beheer aan te pakken. Een vzw werd opgericht, in de Slachthuisstraat wordt een loods afgehuurd en geschikt gemaakt voor duiveninkorvingen. Vanaf nu wordt eveneens de cafetaria door de vereniging zelf uitgebaat. Een grote schare van vrijwilligers zet zijn schouders onder dit initiatief. Door de balangeloze inzet van een gemotiveerde bestuursploeg kon “Verbroedering-Tienen” uitgroeien tot een modelmaatschappij. 

 • 1982

  Onder impuls van een dynamische bestuursgroep worden vanaf nu onder de naam “OBRAFO” (Oost-BRAbantse-FOnd) enkele vluchten op langere afstand ingekorfd. De “Vier Angoulèmes van Brabant” worden geprogrammeerd.

 • 1985

  In het complex “Oude Kazerne” kwamen eind 1984 meerdere lokalen vrij. Het toenmalige stadsbestuur stelde deze lokalen gratis ter beschikking voor verenigingen. Onze duivenmaatschapij kwam eveneens in aanmerking en kon haar intrek nemen in de refter van de voormalige legerkazerne. Tot nu was Verbroedering-Tienen een vitesse-maatschappij met vluchten tot maximum 250km. De kalender wordt langzaam uitgebreid met halve-fond (250-400km), fond (450-800km) en zware fond (+800km).

 • 1987

  Met Remi Hoebrechts uit Hoeleden vieren wij onze eerste nationale overwinnaar. Dit succes werd behaald uit Argenton bij de oude duiven. Hiermee werd definitief bewezen dat een nationale overwinning in onze regio mogelijk is. Het fondgebeuren komt in een ware stroomversnelling.

 • 1989

  Toevoeging van de laatste national aan onze kalender, “Bourges jonge duiven”.

 • 1991

  Het complex “Oude Kazerne” wordt door de stad verkocht aan een bouwpromotor en moet wijken voor een winkelcentrum. 45 verenigingen waaronder Verbroedering verliezen hun lokaal. Naarstig wordt naar een nieuwe lokatie gezocht. Een bouwvallig pand, eigendom van de stad, wordt tijdelijk (max. 5 jaar) ter beschikking gesteld. Binnen een zeer korte periode (6 weken) wordt het gebouw geschikt gemaakt voor onze activiteiten. Ons nieuwe adres wordt Capucijnenstraat 10, 3300 Tienen. Dit is slechts een tijdelijke oplossing, de eigenaar (Stad Tienen) adviseert ons om zo snel mogelijk een definitieve oplossing te zoeken.

 • 1994

  Aankoop op een openbare verkoop van het pand Kapelstraat 38-40 te Tienen. Het pand bestaat uit een bouwvallig kantoor op een oppervlakte van 5 a 60 ca.

 • 1995

  De plannen voor een nieuw lokaal krijgen langzaam vorm. Het wordt uiteindelijk een ondergrondse parkeergarage, een gelijkvloers duivenlokaal (opp. 540m²) met bovenop drie verdiepen van elk 4 appartementen. Van zodra de ruwe plannen klaar zijn wordt er naar investeerders gezocht om samen met de vzw Verbroedering het project op te starten. Met de BVBA UNICON uit Lummen wordt bij notariële acte een overeenkomst afgesloten. “Verbroedering” blijft eigenaar van drie ondergrondse parkeergarages, het volledige gelijkvloers en één appartement. Onder de leden wordt een obligatie-lening uitgeschreven aan 10.000,-Bef. per bon met een looptijd van 10 jaar en een rente van 4,25%. Deze lening bezorgt aan de vzw de nodige fondsen voor de afwerking.

 • 1996

  Na zes maanden discusiëren met allerlei instanties (stedebouw en monumentenzorg) wordt eindelijk de bouwvergunning afgeleverd. De afbraak van het oude pand begint in januari, in augustus wordt gestart met de nieuwbouw.

  Bouw 1996

   

   

  Bouw 1996

 • 1997

  Het nieuwe clublokaal is eindelijk klaar. De officiële inhuldiging gaat door op 27 november. Heel snel blijkt dat een groot aantal duivenliefhebbers uit de regio zich hier thuis voelen. 
  Kapelstraat 40, 3300 Tienen is vanaf nu ons nieuwe adres.

 • 1998

  Het eerste seizoen dat volledig afgehandeld wordt in onze nieuwe en hopelijk definitieve omgeving, kent een overweldigend succes.

 • 1999

  Een moeilijk duivenjaar wordt met een gunstig bilan afgesloten. Verbroedering-OBRAFO Tienen is meer dan ooit de meest toonaangevende duivenmaatschappij uit de regio geworden.

 • 2000

  Het electronisch constateren mag uiteindelijk gebruikt worden op vluchten verder dan 400 km. Verbroedering-Obrafo Tienen kiest voor de toekomst… Bricon de onbetwiste nr 1 in België.

 • 2002

  De stad beslist om de achterliggende parking te verkopen. Er komen sociale woningen. Voor onze club is dit heel slecht nieuws. We dreigen onze ingang achteraan en de bijhorende parkeerplaatsen te verliezen.

 • 2004

  De sociale woningen worden in gebruik genomen. Voor sommige van de nieuwe bewoners is de duivenclub alleen maar hinderlijk. Verbroedering dreigt het slachtoffer te worden van een aantal georkestreerde pesterijen. In juni helpt het lot ons een handje, het parochiecentrum in Kumtich komt te koop. De beslissing is snel genomen, we kopen het en verkopen ons pand in de Kapelstraat.

  Parochiecentrum Kumtich

 • 2005

  Een overgangsjaar, we starten op in een bouwwerf. Inkorven en verbouwen het is geen lachertje. Wij hopen dat 2006 terug normaal wordt.  Eind 2005 valt alles een beetje op zijn plooi.
  Sint-Barbarastraat 3, 3300 Kumtich Tienen is definitief onze locatie.

   

  Lokaal Obrafo Tienen

   

  Lokaal Obrafo Tienen

   

  Lokaal Obrafo Tienen

 • 2009

  Het vijfde seizoen in Kumtich. Na een turbulente winterperiode beleven we ondanks alles een superjaar. 2009 breekt met alle records. Snelheid, halve-fond, zware halve-fond, fond en zware fond op alle fronten worden records verbroken. Nog meer liefhebbers vinden de weg naar onze club. Dit jaar waren we echt wel het grootste duivenlokaal in Vlaams-Brabant.

 • 2014

  Een nieuw bestuur onder leiding van voorzitter Francis Nolmans maakt een doorstart. Nieuwe verbonden worden gemaakt, een noodzakelijke evolutie in de duivensport gezien het dalende aantal duivenliefhebbers. Het nieuwe bestuur maakt renovatieplannen voor het lokaal tijdens de komende winter.

 • 2015

  De bovenverdieping van het lokaal krijgt nieuwe ramen en is daarmee niet meer onderhevig aan weer en wind. De cafetaria krijgt een likje verf en de inkorfruimte krijgt een luchtafzuiging, meer gezondheid voor mens en dier. Noodverlichting wordt aangebracht in alle lokalen en een sleutelplan zorgt voor de nodige organisatie inzake toegankelijkheid.

 • 2016

  Het komende seizoen kondigt zich veelbelovend aan, tot op 24 februari het noodlot toeslaat. In de vroege ochtend overvalt ons het droevige nieuws dat voorzitter Francis Nolmans plots overleden is. De Belgische duivenwereld is met verstomming geslagen. Even blijft de tijd stilstaan, maar dan moet er met verenigde krachten het nieuwe seizoen voorbereid worden. Met een beperkte bestuursploeg wordt er dag en nacht gewerkt en begin april start het nieuwe seizoen, mede door de inzet van een schare medewerkers. Ondertussen is de club sterk bezig, veel duiven, investeringen in informatice etc. De club laat ook op nationaal vlak weer van zich spreken met 3 nationale overwinningen en het binnenrijven van de Gouden Vleugel 2016.

 • 2017

  De bevestiging van de continuïteit van Obrafo. Meer zelfs, Obrafo groeit zienderogen. 55 000 duiven werden ingemand het afgelopen seizoen !!! Een ongekend succes. De informatica investeringen van het vorig seizoen werpen hun vruchten af en zorgen voor een vlot verloop tijdens de inkorvingen alsook voor een snelle publicatie van de uitslagen. De vereniging zit echter niet stil en legt contacten in het kader van de toekomst. De onzekere situatie aangaande onze buren van de voetbalvereniging maken hiervan deel uit. Ondertussen bieden we onderdak aan de ‘Tiense kraaiers’ die zonder lokaal zijn komen te vallen. Een bevestiging dat verenigingen het niet altijd makkelijk hebben. Als vzw hebben wij echter een streepje voor door alles in eigen beheer te hebben. Wij staan hierdoor bijgevolg sterk en bereiden ons voor op de toekomst.

 • 2018

  Rhone-Kitanocup voor fondwedstrijden werd een succes. Liefhebbers kregen interesse in deze “specialiteit”.Dus opzoek naar leervluchten voor deze verre drachten. Doorbraak voor volgend jaar?Op de nieuwjaarsreceptie zal onze gewezen voorzitter zich als recent verkozen kersverse mandataris KBDB focussen op het nieuwe en ons informeren over het reilen en zeilen met de stand van zaken in het belang onze regionale duivensport .Maar uiteindelijk werd het een dubieus ontslag. De ingediende samenspelen van Verbroedering en Obrafo kregen hun bevestiging met een hoopvolle start. En de boeren ploegden voort...De aanpalende Dorpscafé werd verkocht op 31.12.2018.

 • 2019

  Goede start van het jaar met aankoop van mini-heftruck als arbeidsbesparend en ontlastend element. Helpende handen staan niet te dringen. Nieuwe KBDB richtlijnen inzake inkorfmomenten op vrijdag voor snelheid en Hafo met de problemen van dien zoals verwacht. Invoering van lijsten met genummerde sluitingszegels voor verzendingsmanden. Degelijke controlefunctie jawel, arbeidsintensief alleszins. Onverwachte WPROL-perikelen met een effectieve afremming van sommige nationale uitslaggegevens midden het vliegseizoen. 07.06.2019 Ontslag van een Oost-Brabantse mandataris. Bevestiging ontvangen van de gevraagde samenspelen aangaande 2020. Op 05.12.2019 een turbulente enquête-avond met hoklijstleden aangaande de vernieuwende geografische lossingsectoren tussen “2” en “3”.Dank aan de gedwongen afscheidnemende vrienden in sector “2”inzake snelheid en Hafo. Welkom voor de GHF Einde seizoen betekende definitieve Airco-installatie ,degelijk in werking: de beste oplossing voor een uitstekende luchtkwaliteit. Eerste Klasse koeling voor mens en dier. En meteen een aangename sfeer in het druk bezet lokaal, dankzij de gepatenteerde luchtzuiverings technologie.’t Wordt voortaan een aangenaam aanvoelend vertoeven. Onze leuze blijft:Verbroedering Obrafo, het betere van en voor mens en dier.

 • 2020

  Nieuwe afbakening van de sectoren “2” en “3” is een feit. Plaatsvervangend mandataris voor Oostelijk Vlaams- Brabant is aangetreden na lang wachten. De nieuwste versie Windows 10 werd geïnstalleerd op onze PC’s. Afschaffing van de gummi’s op GHF-vluchten. Verzegeling van de manden met genummerde stripbandjes. De coronacrisis heeft ons allen tot algemene rust gedwongen en staan begin april 2020 nog nergens wegens noodzakelijke verordeningen van KBDB Meerdere en grote vraagtekens voor het kwakkelende vliegseizoen 2020. Stripbandjes i.p.v. zegelloodjes voor verzegeling manden.