Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Over ons

Verbroedering Obrafo vzw - Tienen

Verbroedering – Obrafo is een Tiense duivenmaatschappij die door de jaren heen is uitgegroeid tot een organisatie met nationale en zelfs internationale uitstraling. De maatschappij van en voor de liefhebber, groot of klein.
Duivensport in de ware zin van het woord, maar vooral een maatschappij waar éénieder welkom is en blijft!
Een maatschappij die wil mee evolueren naar moderne duivensport.
Met een rijk verleden als basis wordt hier visiegetrouw dagelijks geïnvesteerd in uw duiventoekomst.

Je kan ons bereiken op dit nummer: 
 0472/07.04.11

Stichter Verbroedering Obrafo

Francis Nolmans - Stichter Verbroedering Obrafa vzw Tienen

Francis Nolmans

Postuum-Erevoorzitter

Wijlen Francis Nolmans was de drijvende kracht achter het ontstaan van de Oost-Brabantse Fondclub, afgekort Obrafo. het ontstaan dateert al van 1981.

Door zijn visie slaagde de maatschappij erin om een lokaal in eigen beheer op te richten. Vandaag de dag plukken wij hier nog steeds de vruchten van.
Onze eigen locatie te Kumtich is volledig in eigen beheer.

Francis verliet ons plotseling op 24 februari 2016.
Hetgeen hij heeft nagelaten zal echter steeds worden gekoesterd.

Bestuur Verbroedering Obrafo

Guido Hendrickx

Voorzitter

avatar

Freddy Drijvers

Secretaris + gedelegeerd bestuurder

avatar

Eric Herbots

Schatbewaarder + gedelegeerd bestuurder

Medewerkers Verbroedering Obrafo

avatar

Freddy Drijvers

Administratie & communicatie KBDB

avatar

Chris Huon & Michel De Meuter

Uitslagmakers

avatar

Eric Herbots

Verantwoordelijke FOND en zware fond

avatar

Bart Nies

Verantwoordelijke website en communicatie

Eddy Boon secretaris Verbroedering Obrafo Tienen

Eddy Boon

Verantwoordelijke inkorvingen grote snelheid

avatar

Willy Mathues & Leon Natens & Bob Peeters & Els Gilis

All-round medewerkers

avatar

Cafetaria

Verbroedering-Obrafo & Eendracht Bost

Bestuur VZW Verbroedering Obrafo

Guido Hendrickx

Voorzitter

avatar

Willy Mathues

avatar

Els Gilis

avatar

Jos Veulemans

Eddy Boon secretaris Verbroedering Obrafo Tienen

Eddy Boon