Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Verbroedering Obrafo

Duivenmaatschappij Tienen

Zie de inkorvingen hier van 10/06/24 tot 14/06/24

Zie de winnaars van de waarborgen hier

zie hier aangepaste waarborgen 05/06-07/06/24

Overzicht van winnaars waarborgen Limoges, Blois en Lorris

Zie tabel met inkorvingen deze week 04/06 – 07/06

Aantallen doorgeven  via KBDB-ADMIN

Vluchtkalender 2024 Verbroedering

INFO PAS-systeem

Bekijken rekening via: www.anons.be
Aanmelden met lidnummer en wachtwoord, club selecteren, daarna kassa raadplegen.

Indien clubnaam er niet op staat, rechtsboven op je naam klikken.
Selecteer instellingen, daarna lokaal verbroedering Tienen,  klik op opslaan en keer terug naar club.

DuivenmaatschappijDuivenmaatschappij Verbroedering Obrafo Tienen
Verbroedering Obrafo Tienen

Maatschappelijke zetel verbroedering Obrafo TienenSint-Barbarastraat 3
3300 Tienen (Kumtich)

Stamnummer Verbroedering Obrafo TienenStamnummer: 22742

telefoon Verbroedering Obrafo Tienen0472/07.04.11

Mail verbroedering Obrafo Tienenverbroedering.tienen@skynet.be

Bankrekening Verbroedering Obrafo vzwBE37 1431 1488 9228
Rekeningnr voor de liefhebber
              mededeling: naam liefhebber

Pittomvils tuin- en kluswerken Hoegaarden

Onze sponsors: