Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Verbroedering Obrafo

Duivenmaatschappij Tienen

De Scheemaeker Frederic uit Ezemaal, Vanhaeken-Petré uit Attenhoven en Hok  Heijmans Hans uit Rijswijk (NL). Voor de tentoonstellingen van 4 december 2022 schenken Michiel Van Haeken en Heijmans Hans elk een jonge duif 2023 op afspraak voor de gratis tombola (1 euro per lootje). Trekking om 12 uur onder de

Kampioenen viering Verbroedering

Beste hoklijst-leden

Algemene Vergadering hoklijstleden Op vrijdag 4 november 2022 Om 19 uur Om 20 uur : PAS-systeem, uitleg door een vertegenwoordiger van Bricon. Tot dan. Het Bestuur

klachten tot 20/11/22. kampioenschappen interprovinciaal kleine hafo 22 bericht van Stéphane Libotte

beste liefhebbers, de hoklijsten voor 2023 kunnen afgehaald worden op zondag 23 oktober vanaf 10 uur in ons lokaal. Dan kan u ook uw aantal ringen 2023 bestellen. Tot dan. Het Bestuur.

 

Aantallen doorgeven  via KBDB-ADMIN

Nationale vluchten

Vluchtkalender 2022 Verbroedering

Kampioenschappen Obrafo 2022

INFO PAS-systeem

Bekijken rekening via: www.anons.be
Aanmelden met lidnummer en wachtwoord, club selecteren, daarna kassa raadplegen.

Indien clubnaam er niet op staat, rechtsboven op je naam klikken.
Selecteer instellingen, daarna lokaal verbroedering Tienen,  klik op opslaan en keer terug naar club.

DuivenmaatschappijDuivenmaatschappij Verbroedering Obrafo Tienen
Verbroedering Obrafo Tienen

Maatschappelijke zetel verbroedering Obrafo TienenSint-Barbarastraat 3
3300 Tienen (Kumtich)

Stamnummer Verbroedering Obrafo TienenStamnummer: 22742

telefoon Verbroedering Obrafo Tienen0472/07.04.11

Mail verbroedering Obrafo Tienenverbroedering.tienen@skynet.be

Bankrekening Verbroedering Obrafo vzwBE37 1431 1488 9228
Rekeningnr voor de liefhebber
              mededeling: naam liefhebber

Onze sponsors: