Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Verbroedering Obrafo

Duivenmaatschappij Tienen

opgelet woensdag vanaf 19:30 zie tabel

NIET zoals eerder gemeld !!! Uitnodiging voor kampioenen dag Obrafo 2022. Op zaterdagdagavond 25/03/2023 om 19 uur, zullen de kampioenen 2022 van Obrafo gehuldigd worden, in het lokaal van Verbroedering Tienen – Sint Barbarastraat 3 te Kumtich. Het bestuur van Obrafo (alle lokalen die deelnemen aan de dubbelingen van Obrafo)

Aantallen doorgeven  via KBDB-ADMIN

Vluchtkalender 2023 Verbroedering

Kampioenschappen Obrafo 2022

INFO PAS-systeem

Bekijken rekening via: www.anons.be
Aanmelden met lidnummer en wachtwoord, club selecteren, daarna kassa raadplegen.

Indien clubnaam er niet op staat, rechtsboven op je naam klikken.
Selecteer instellingen, daarna lokaal verbroedering Tienen,  klik op opslaan en keer terug naar club.

DuivenmaatschappijDuivenmaatschappij Verbroedering Obrafo Tienen
Verbroedering Obrafo Tienen

Maatschappelijke zetel verbroedering Obrafo TienenSint-Barbarastraat 3
3300 Tienen (Kumtich)

Stamnummer Verbroedering Obrafo TienenStamnummer: 22742

telefoon Verbroedering Obrafo Tienen0472/07.04.11

Mail verbroedering Obrafo Tienenverbroedering.tienen@skynet.be

Bankrekening Verbroedering Obrafo vzwBE37 1431 1488 9228
Rekeningnr voor de liefhebber
              mededeling: naam liefhebber

Onze sponsors: