Logo Verbroedering Obrafo Tienen

KBDB – Nieuws

Nieuws

04-07-2022 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS EN DE INKORVENDE VERENIGINGEN aangaande de nationale grote fond wedvluchten

 Wij wensen onze liefhebbers nogmaals attent te maken op de inhoud van art. 83 § 1 van het NSR, gewijzigd door de buitengewone nationale algemene vergadering van 21/03/2022:

Voor alle wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven, voor controle door de KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven gedurende minstens 5 kalenderdagen na de sluiting van de wedvlucht(en) waaraan zij hebben deelgenomen met uitzondering:

  • voor de nationale grote fond wedvluchten alwaar de duiven een verplichte rustperiode van 7 werkdagen moeten hebben

en/of

  • bij deelname aan een door de KBDB erkende wedvlucht (uitgezonderd Grote Fondvluchten)

Bij niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd op de volgende wedvlucht.

Met vriendelijke groeten.

 De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.