Logo Verbroedering Obrafo Tienen

Kampioenendag Obrafo : zaterdag 25/03/2023 om 19uur

NIET zoals eerder gemeld !!!

Uitnodiging voor kampioenen dag Obrafo 2022.

Op zaterdagdagavond 25/03/2023 om 19 uur,

zullen de kampioenen 2022 van Obrafo gehuldigd worden, in het lokaal van Verbroedering Tienen – Sint Barbarastraat 3 te Kumtich.

Het bestuur van Obrafo (alle lokalen die deelnemen aan de dubbelingen van Obrafo) verwacht u talrijk en goed gemutst. De uitslagen van Obrafo, met aantal duiven zijn toch nog altijd een GRATIS referentie om provinciaal of nationaal mooi ereplaatsen te bemachtigen, en na afschaffing van het lidgeld in 2022, hoopt het bestuur samen met u de winnaars van de prijzengelden en as duiven te mogen vieren zoals ze het verdienen.

Laten we samen een mooie avond van maken, en zo het seizoen 2022 definitief af te sluiten en een eerste stap naar 2023 te zetten.

Welkom allemaal.

Het Bestuur van Obrafo.

                                                                                                                                Version en français au verso

Invitation journée des champions Obrafo 2022.

Le samedi soir 25/03/2023 à 19 heures,

Nous honnorerons les champions de Obrafo 2022, au local de Verbroedering Tienen – Sint Barbarastraat 3 à Kumtich.

Le comité de l’Obrafo (tous les locaux participants aux doublages de Obrafo) vous attent en grand nombre et de bonne humeur. Les résultats de l’Obrafo, avec ses nombres de pigeons est encore toujours une réference GRATUITE pour vous aider à remporter de beaux résultats provinciaux ou nationaux, et après l’abolition des cartes de membres en 2022, le comité espère avec votre présence pouvoir fêter les gagnants de prix en argent et as pigeons, comme ils le méritent.

Passons ensemble une bonne soirée, et de cette manière mettre un terme à la saison 2022, et faire un premier pas vers la saison 2023.

Bienvenue à tous et toutes.

Le Comité Obrafo.

kampioenen Obrafo 2022